top of page

Advanced Management Chronisch Oedeem (AMCO)
('Fill&Flush')  

accreditatie 
ADAP, Kwaliteitshuis en Keurmerk wordt opnieuw aangevraagd 
In samenwerking met School of Skills 

 

Advanced Management Chronisch Oedeemis de nieuwe naam voor de voorheen bekende FG-MLD cursus FG-MLD staat voor: fluoroscopy guided - manual lymphatic drainage maar FG-MLD is meer dan MLD.

 

Het accent ligt op het totaalconcept van chronische oedeemzorg.

Beschrijving
Deze training is de nieuwe naam voor de voorheen bekende FG-MLD ‘Fill’&’Flush’ training. De nadruk van de training ligt niet op het MLD gedeelte, maar op zelfmanagement / zelfredzaamheid in chronische oedeemzorg. 
Betere oedeemzorg beloofd nóg meer tevreden en nóg beter behandelde patiënten. Niet alleen door de aangeleerde nieuwe MLD techniek maar vooral doordat het complete oedeem behandeltraject een nieuwe boost krijgt. Van anamnese naar individueel behandelplan naar zelfmanagement en van reductie naar consolidatie en alles ertussen in.  Alles vanuit wetenschappelijk oogpunt! Dat is chronische oedeemzorg anno nu! 
 

De 5-daagse AMCO training wordt aangeboden in samenwerking met de Lymphoedema Training Academy Nederland (LTA:NL, www.lta-nl.com), met LTA:UK (Jane Wigg), en Professor Jean Paul Belgrado.
De Lymphoedema Training Academy UK verzorgd de volledige wetenschappelijke inhoud van de training. Jane Wigg heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het werken met lymfoedeempatiënten. Als directeur van de MLD-opleiding volgens “Leduc” en als klinisch onderzoeker heeft ze in de wereld van het lymfoedeem haar sporen ruimschoots achtergelaten. In nauwe samenwerking met professor Jean Paul Belgrado heeft ze de FG-MLD opleiding groots op de kaart gezet in Groot Brittannië. In onder meer India, Zuid-Afrika, China, Gibraltar, Australië en Singapore worden therapeuten en gespecialiseerde verpleegkundigen hierin opgeleid. Professor Belgrado is een fenomeen met meer dan 30 jaar ervaring op chronisch oedeem gebied en een naam op het gebied van onderzoek en innovatie. Naast fysiotherapeut en ‘professor' aan de vrije universiteit van Brussel werkt hij in verschillende klinieken en ziekenhuizen waaronder ook het universiteitsziekenhuis van Brussel en in de kliniek van Liesbeth Vandermeeren te Zavetem België. JP Belgrado en dr. Liesbeth Vandermeeren hebben vele onderzoeken op hun naam staan op het onderzoeksveld 'lymfoedeem'.

 

Tijdens deze 5-daagse training word je naast alle nieuwe inzichten op fysiologisch en pathologisch gebied onder meer getraind in het omgaan met chronische oedeempatiënten, zelfmanagement bevorderende technieken, beweegoefeningen, compressie en ook in de nieuwe MLD techniek: ‘Fill&Flush’ met behulp van fluoroscopy. Wetenschappelijk onderbouwing in chronische oedeemzorg! De training wordt op dit moment over de gehele wereld gegeven, in Nederland zijn er ieder jaar twee mogelijkheden. 

in totaal zijn er bijna 100 oedeem therapeuten die bij LTA:NL de training hebben gevolgd.
Bij aanmelding ontvang je je persoonlijke nummer waarmee je toegang krijgt tot het online leerplatform: Canvas. Hier vind je onder meer alle evidence documenten en opgenomen webinars.

Hoofddoelen en eindtermen

 • Aan het einde van deze training bezit je over een grondige kennis van de anatomie, pathologie en fysiologie van het lymfestelsel, waarna je onderzoek en theorie van de ‘Fill&flush’ techniek begrijpt. 

 • Als student zal je op onderzoek en op feiten gebaseerde geïndividualiseerde behandelingsprogramma’s kunnen opstellen en toepassen. 

 • Je kunt adequaat en efficiënt compressie toepassen en weet hoe je je patiënt hierin kunt onderwijzen en begeleiden. 

 • Je begrijpt en beheerst verschillende innovatieve interventies die toegepast worden in de chronische oedeemzorg, zoals negatieve druk en precussieve therapie.

 • Je beheerst de MLD ‘Fill&Flush’ techniek, kunt deze toepassen in de praktijk en weet hoe je je patiënt zo efficiënt mogelijk van de behandelfase naar de onderhoudsfase kunt krijgen en begeleiden. 

 • Je weet wat lymphofluoroscopy is en hoe dit wordt toegepast. 

 • Je weet wat SLD (Self- of Simple Lymphatic Drainage)is en beheerst dit, waardoor je in staat bent je patiënt hierin te onderwijzen en te begeleiden. 

 • Je weet wat TDC is en hoe je dit zou kunnen gebruiken in de praktijk.

 • Je kunt aan het einde van de training de docenten en trainers laten zien door middel van verschillende casereports dat je al het geleerde in de praktijk kunt toepassen. 

 • Door middel van een theorietoets heb je laten zien dat je de stof begrepen hebt.

 • Door middel van de praktijktoets heb je laten zien dat je de geleerde vaardigheden kunt toepassen. 

​​​​​​

Inhoud van de cursus:  

Dag 1a webinar (start 10.00 uur tot 15 uur)  in het Engels door Jane Wigg

 • Introductions

 • Anatomy and physiology, anatomical drainage pathways of the upper and lower limbs 

 • What is NIR imaging and lymphofluoroscopy

 • Fluoroscopy in the assessment of lymphoedema

 • How NIRFLI is influencing practice 

 

Dag 1b webinar  (start 10.00 uur tot 15 uur) ​​ in het Engels door Jane Wigg

 • What is ’Fill‘ en what is ‘Flush’

 • Indications and contraindications of MLD

 • Demonstration and practical lowerleg LO

NB: De webinars zijn een verplicht gedeelte van de training.

 

Dag 2 (9.00 - 18:00)                                                               ​

 • Praktijk uitleg en demonstraties F&F handgrepen

 • Praktijk oefenen F&F handgrepen

 • Theorie zelfmanagement 

 • Theorie compressie

 

Dag  3 (9:00 - 18:00)  

 • Praktijk compressie en zelfmanagement                                                      

 • Praktijk MLD bovenlichaam en SLD / zelfmanagement

 • Praktijk MLD onderlichaam en SLD / zelfmanagement

 • Theorie Management Genitaal, Midline en borstoedeem

 • Innovatieve oedeemtherapie (percussie, negatieve druk) 

 • Theorie en praktijk uitleg TDC / LymphScanner

Dag 4  (9:00-18:00)                                                                                              ​

 • Live Fluoroscopy met Jane Wigg

 • Oefeningen en zelfmanagement

 • Planair oedeem

 • Midline Praktijk

 • Case Study / praktijk bovenlichaam

 • Case Study / praktijk onderlichaam

 

Dag 5 (9:00-17:30)                                                           

 • Case study feedback

 • Hoofd/hals oedeem theorie en praktijk

 • Praktijkexamen

 

De organisatie, facturatie en accreditatie wordt verzorgd door School of Skills 

​Fluoroscopy Guided Manual Lymphatic Drainage (FG-MLD) is gebaseerd op het gebruik van ‘Near-Infrared Fluorescence Lymphatic Imaging’ (NIRFLI). Met deze techniek, waarbij een arts op een aantal specifieke plaatsen een intradermale injectie met indocyanine groen (ICG) toedient, overeenkomstig de pathologie van de patiënt, wordt het oppervlakkig lymfatisch systeem in ‘real time’ zichtbaar en kan men het effect zien van de diverse manuele lymfedrainagetechnieken op de lymfeflow. Daarnaast brengt het de functionele oppervlakkige lymfevaten en hun collaterale netwerk in kaart​​​​​​​

'Fill&Flush' is een manuele lymfedrainage techniek welke door professor Jean Paul Belgrado na jarenlang onderzoek is ontwikkeld. 

Met behulp van de 'Fill' and 'Flush' techniek worden de lymfevaten gevuld met lymfe, wordt de lymfeflow versneld en kunnen de lymfevaten worden geleegd. 

De 'Fill'-manoeuvre zorgt ervoor dat we interstitieël vocht van het interstitium (extracellulaire ruimte) in het lymfestelsel (de beginnende of initiële lymfevaten) kunnen verplaatsen. 

De 'Flush'beweging, wat altijd volgt na een 'Fill', zorgt ervoor dat het vocht -door de 'Fill' gevulde lymfecollectoren- richting de lymfeknopen kan worden afgevoerd. (ref: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926199/ )

 

bottom of page