Advanced Management Chronisch Oedeem
(AMCO)

('Fill&Flush')  
accreditatie:

ADAP Huidtherapeuten: 54 punten
Keurmerk Fysiotherapie:  61 punten (periode vervallen)
KNGF:  36 punten
 

flush

Advanced Management Chronisch Oedeemis de nieuwe naam voor de voorheen bekende FG-MLD cursus FG-MLD staat voor: fluoroscopy guided - manual lymphatic drainage maar FG-MLD is meer dan MLD.

 

Het accent ligt op het totaalconcept van chronische oedeemzorg.

Betere oedeemzorg beloofd nóg meer tevreden en nóg beter behandelde patiënten. 
Niet alleen door de aangeleerde nieuwe MLD techniek maar vooral doordat het complete oedeem behandel traject een nieuwe boost krijgt. Van anamnese naar individueel behandelplan naar zelfmanagement, en van reductie naar consolidatie…. en alles ertussen in, vanuit wetenschappelijk oogpunt!! 
Dat is chronische oedeemzorg anno nu!

 

De 5-daagse training (waarvan 2 x een halve dag online) wordt verzorgd door LTA:NL  in samenwerking met Jane Wigg en Jean Paul Belgrado. De Lymphoedema Training Academy UK verzorgd de volledige wetenschappelijke inhoud van de training. Jane Wigg heeft al meer dan 24 jaar ervaring in het werken met lymfoedeempatiënten. Als directeur van de MLD-opleiding volgens “Leduc” en als klinisch onderzoeker heeft ze in de wereld van het lymfoedeem haar sporen ruimschoots achtergelaten. In nauwe samenwerking met Jean Paul Belgrado en dr. Liesbeth Vandermeeren heeft ze de FG-MLD opleiding groots op de kaart gezet in Groot Brittannië. In onder meer India, Zuid-Afrika, China, Gibraltar, Australië en Singapore worden therapeuten opgeleid tot ‘Fill&Flush’ FG-MLD therapeut. Jean Paul Belgrado is een fenomeen met meer dan 30 jaar ervaring op lymfoedeemgebied en een naam op het gebied van onderzoek en innovatie. 

 

Katinka Rutjens is verpleegkundige en 'Fill&Flush' therapeut en heeft in 2015 haar opleiding afgerond bij Jane Wigg en JP Belgrado. Vanaf 2017 heeft Katinka via de Lymphoedema Training Academy al meer dan 70 oedeemtherapeuten opgeleid in deze revolutionaire nieuwe visie op chronische oedeemzorg en heeft ze in de afgelopen jaren meegewerkt aan verschillende onderzoeken op chronisch oedeem gebied. Samen met huidtherapeut Suze van Beusekom heeft ze onderzoek gedaan naar oedeem bij lipoedeem patiënten en dit gepresenteerd tijdens het ILF congres in Chicago in 2019. 

Tijdens deze training word je naast alle nieuwe inzichten op fysiologisch en pathologisch gebied o.m. getraind in de nieuwe MLD techniek: ‘Fill&Flush’ met behulp van fluoroscopy. Wetenschappelijk onderbouwing in chronische oedeemzorg! Met de slogan van Jane: “it’s MLD and oedema care at is's best”. De training wordt op dit moment over de gehele wereld gegeven, in Nederland zijn er ieder jaar twee mogelijkheden.

Doel van de cursus: 
Aan het einde van deze training bezit je over een grondige kennis van de anatomie, pathologie en fysiologie van het lymfestelsel, waarna je onderzoek en theorie van de ‘Fill&flush’ techniek begrijpt.

Als student zal je op onderzoek en op feiten gebaseerde geïndividualiseerde behandelingsprogramma’s kunnen opstellen en toepassen. Je beheerst de MLD ‘Fill&Flush’ techniek en kunt deze toepassen in de praktijk.

Je begrijpt en beheerst verschillende andere interventies die toegepast worden in de chronische oedeemzorg, zoals compressie en verschillende apparatuur. Naast het uitoefenen van MLD bij je patiënt zal er ook aandacht worden besteed aan het SLD (Self- of Simple Lymphatic Drainage), principe, waardoor je in staat bent je patiënt hierin te onderwijzen en te begeleiden. 

De training is bedoeld voor afgestuurde huidtherapeuten en oedeem fysiotherapeuten die zich verder willen ontwikkelen in dit vakgebied. Maximaal 16 deelnemers kunnen zich voor deze training inschrijven. De training wordt gegeven in het Engels. (Een Nederlandstalige docent en trainer zullen de gehele training aanwezig zijn om eventueel te vertalen daar waar nodig is). 

 

'Fill&Flush' is een manuele lymfedrainage techniek welke door professor Jean Paul Belgrado na jarenlang onderzoek is ontwikkeld. 

Met behulp van de 'Fill' and 'Flush' techniek worden de lymfevaten gevuld met lymfe, wordt de lymfeflow versneld en kunnen de lymfevaten worden geleegd. 

De 'Fill'-manoeuvre zorgt ervoor dat we interstitieël vocht van het interstitium (extracellulaire ruimte) in het lymfestelsel (de beginnende of initiële lymfevaten) kunnen verplaatsen. 

De 'Flush'beweging, wat altijd volgt na een 'Fill', zorgt ervoor dat het vocht -door de 'Fill' gevulde lymfecollectoren- richting de lymfeknopen kan worden afgevoerd. (ref: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926199/ )

​​​​​​

Inhoud van de cursus:  

Dag 1a webinar (start 10.00 uur tot 15 uur)  

 • Introductions

 • Anatomy and physiology, anatomical drainage pathways of the upper and lower limbs 

 • What is NIR imaging and lymphofluoroscopy

 • Fluoroscopy in the assessment of lymphoedema

 • How NIRFLI is influencing practice 

 

Dag 1b webinar  (start 10.00 uur tot 15 uur) ​​

 • What is ’Fill‘ en what is ‘Flush’

 • Indications and contraindications of MLD

 • Demonstration and practical lowerleg LO

NB: De webinars zijn een verplicht gedeelte van de training.

 

Dag 2 (9.00 - 18:00)                                                               ​

 • Review of anatomical lower limb drainage pathways

 • Practical basics ‘fill&flush’ / basics hand movements 

 • Lower limb diversion pathways 

 • Drainage of the lower limb (including practical session)

 • Preparation and Live fluoroscopy 

 • Pathways of lower limb demonstrated with fluoroscopy

 • Practical skills lab -exercise, occlusion pressure, hand movements 

 • SLD how to perform and how to guide the patient 

 • What is TDC (LymphScanner)

 

Dag  3 (9:00 - 18:00)  

 • Compression and selfmanagement                                                          

 • How to perform MLD of the upper limb- basic drainage and selfmanagement

 • How to perform MLD for complicated upper limb lymphoedema and selfmanagement

 • Management Genital, Midline and Breast Oedema 

 • Pathways and MLD of Genital, Midline and Breast oedema

 • Bandaging and compression garments 

Dag 4  (9:00-18:00)                                                                                              ​

 • innovatieve oedeemtherapie (percussie, negatieve druk) 

 • movement 

 • planter oedema

 • breast oedema

 • Consolidation and Case Study / Practice  upper limb

 • Consolidation and Case Study / Practice  lower limb

 

Dag 5 (9:00-17:30)                                                           

 • Case study review and feedback

 • Head and Neck Theory Practice and treatment

 • Midline Practice 

​Fluoroscopy Guided Manual Lymphatic Drainage (FG-MLD) is gebaseerd op het gebruik van ‘Near-Infrared Fluorescence Lymphatic Imaging’ (NIRFLI). Met deze techniek, waarbij een arts op een aantal specifieke plaatsen een intradermale injectie met indocyanine groen (ICG) toedient, overeenkomstig de pathologie van de patiënt, wordt het oppervlakkig lymfatisch systeem in ‘real time’ zichtbaar en kan men het effect zien van de diverse manuele lymfedrainagetechnieken op de lymfeflow. Daarnaast brengt het de functionele oppervlakkige lymfevaten en hun collaterale netwerk in kaart​​​​​​​

 

Meld je hier aan voor de AMCO cursus
Ik ben:

Bedankt voor je aanmelding, we nemen zsm contact met je op